Gunningen
Projectaanbestedingen: op basis van gunningscriteria, volledigheid en correctheid van de inschrijving bepaalt de opdrachtgever aan wie zij voornemens is tot gunning over te gaan. Na Alactelperiode is deze definitief. Beide worden hier gepubliceerd.

Inhuuropdrachten: vanuit de ranking wordt de top-3 of top-5 doorgestuurd naar de beheerder en/of de opdrachtgever. Deze maakt vervolgens op basis van de ontvangen biedingen en de intakegesprekken een keuze tussen de aangeboden kandidaten, waarna u geïnformeerd wordt over de toe- of afwijzing van de gunning. De gunning wordt hier gepubliceerd.

Overzicht gunningen

Gunningen projectaanbestedingen

gunningen van projectaanbestedingen door aanbestedende dienst

overzicht gunnning projecten

Gunningen inhuuropdrachten

Publicatie van alle gunningen van projectaanbestedingen door aanbestedende dienst;

overzicht gunnning inhuur